امروز: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ - ۱۷:۵۱

استغفار

نواهنگی زیبا و هشدارگون درباره «برکت استغفار و وجود مبارک حضرت رسول اکرم(ص) در جلوگیری از نزول بلا بر جوامع انسانی» با بیان «استاد دکتر رفیعی»(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان) مدت زمان : (۲:۱۷)      

نواهنگی زیبا و هشدارگون درباره «برکت استغفار و وجود مبارک حضرت رسول اکرم(ص) در جلوگیری از نزول بلا بر جوامع انسانی» با بیان «استاد دکتر رفیعی»(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)

استغفار

مدت زمان : (۲:۱۷)

 

گتوند نیوز

 

 

نظرات شما
404