امروز: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ - ۹:۱۴

رودخانه کارون چندین بار اهواز را با خود برده و نابود کرده!

مدیرکل حفظ و احیا بافت‌های تاریخی کشور به رابطه مردم اصفهان با زاینده‌رود اشاره کرد و گفت:این رابطه متفاوت از رابطه مردم اهواز با کارون است؛ چرا که رودخانه کارون چندین بار اهواز را با خود برده و نابود کرده است. غلامرضا میثاقیان گفته است ولی زاینده‌رود همواره برای اصفهان منبع خیر و برکت بوده […]

مدیرکل حفظ و احیا بافت‌های تاریخی کشور به رابطه مردم اصفهان با زاینده‌رود اشاره کرد و گفت:این رابطه متفاوت از رابطه مردم اهواز با کارون است؛ چرا که رودخانه کارون چندین بار اهواز را با خود برده و نابود کرده است.
غلامرضا میثاقیان گفته است ولی زاینده‌رود همواره برای اصفهان منبع خیر و برکت بوده است و مردم اصفهان علاقه‌ای ذاتی به آن دارند.
اظهارات این مقام مسئول در اینجا قابل مشاهده است وی این سخنان را در اصفهان ایراد کرده است


نظرات شما
404