امروز: شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ - ۹:۱۱

کاهش ۸۷ درصدی سود خالص فولاد خوزستان در دولت روحانی!

براساس گزارش «نود اقتصادی»  آمارها حکایت  از کاهش ۸۷ درصدی سود سود خالص فولاد خوزستان در دولت روحانی دارد. بررسی سود خالص این شرکت در هفت سال گذشته نشان می دهد که در سالهای ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳ و ۹۴ به ترتیب  ۴۲٫۶ میلیارد ، ۲۶۲٫۹ میلیارد،  ۴۱۶٫۸ میلیارد،  ۱۴۵۲٫۸ میلیارد، ۱۶۱۰٫۴ میلیارد، […]

براساس گزارش «نود اقتصادی»  آمارها حکایت  از کاهش ۸۷ درصدی سود سود خالص فولاد خوزستان در دولت روحانی دارد.
بررسی سود خالص این شرکت در هفت سال گذشته نشان می دهد که در سالهای ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳ و ۹۴ به ترتیب  ۴۲٫۶ میلیارد ، ۲۶۲٫۹ میلیارد،  ۴۱۶٫۸ میلیارد،  ۱۴۵۲٫۸ میلیارد، ۱۶۱۰٫۴ میلیارد،  ۹۲۲٫۳ میلیارد و  ۲۱۱٫۹ میلیارد تومان بوده است. بنابراین عملکرد فولاد خوزستان در نیمه اول سال جاری بدترین عملکرد در طول ۶ سال گذشته بوده است.
در مجموع سالهای ۸۸ تا ۹۲ که دولت دهم سکان قوه مجریه را در دست داشت سود خالص فولاد خوزستان  ۳۶۸۰ درصد معادل ۱۵۶۷ میلیارد تومان افزایش داشته است.
در دولت یازدهم سود خالص این شرکت ۸۷ درصد معادل ۱۳۹۸ میلیارد تومان کاهش یافته است. بنابراین باید گفت وضعیت فولاد خوزستان در ۳٫۵ سال گذشته بحرانی شده است.
نظرات شما
404