امروز: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ - ۲۰:۱۹

با موبایلتان آسمانی شوید

گتوندنیوز : به گزارش گتوندنیوز شما می توانید از طریق موبایلتان و در هر جایی از کشور صدقه ی خود را به نیازمندان گتوندی اعطا نمایید .

گتوندنیوز : به گزارش گتوندنیوز شما می توانید از طریق موبایلتان و در هر جایی از کشور صدقه ی خود را به نیازمندان گتوندی اعطا نمایید .

 

photo_2016-08-18_20-17-08

نظرات شما
404