امروز: یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
images (1)

نظرات و اعتراضات مردمی به دلیل عدم وجود امام جمعه در شهرستان گتوند

گتوندنیوز:نبود امام جمعه احساس می شود چون از آن تریبون حرف هایی انتقال داده می شد وباعث انسجام مردم و مسولین می شد.