امروز: سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴
مصاحبه اختصاصی با جانباز دفاع مقدس:

به فرمان رهبر آماده ایم و هر لحظه ای که ایشان فرمان دهد پا در رکاب هستیم/ هر کسی چشم چپ به این مملکت نگاه کند جوانان ما مثل سابق سخت در برابرش خواهند ایستاد

گتوندنیوز:مصاحبه جالب با علی ضامن اسد زاده رزمنده و جانباز شهرستان گتوند در دوران دفاع مقدس که به مناسبت آزاد سازی خرمشهر برگزار شد.