امروز: سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
img13175215

مدیریت بقاع متبرکه گتوند همچنان دور از دسترس مردم گتوند

گتوند نیوز: گتوند شهرستان شد تا سر پای خود بایستد ولی باگذشت قریب به ۱۰ سال همچنان عنان مدیریت برخی بخش‌های گتوند در دست‌های دیگران است.