امروز: شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴
22 بهمن گتوند

راهپیمایی پرشکوه مردم گتوند در ۲۲ بهمن + تصاویر

گتوندنیوز : مردم شهرستان گتوند بار دیگر با حضور پرشور خود در یوم الله ۲۲ بهمن حماسه آفریدند .