امروز: دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳
رئیس شورای شهر گتوند

خلا کار فرهنگی در گتوند بیداد می کند / راه اندازی شورای محله ، تصمیم جدید و جدی شورای شهر گتوند

گتوندنیوز : رئیس شورای شهر گتوند : شورای اسلامی شهر گتوند پیگیر راه اندازی شورای محله در گتوند است . ضامن مرادی رئیس شورای شهر گتوند در گفتگو با خبرنگار گتوندنیوز گفت: خلا کار فرهنگی در شهرستان بیداد می کند و ما این احساس را داریم که شوری باید در این زمینه با جدیت وارد […]