امروز: جمعه ۹ مرداد ۱۳۹۴
خطیب نماز جمعه گتوند:

مسولان از سر رحمت بازار ها را در اختیار کشور های خارجی نگذارند

گتوندنیوز:امام جمعه گتوند:حضور وزیر امور خارجه فرانسه به ایران نه از سر دلسوزی بلکه به دنبال منافع ملی و مالی خودشان است پس مسولان ما نباید از سر رحمت بازار های کشور را در اختیار آنها بگذارند.